Privacyverklaring

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden. Deze privacyverklaring is van toepassing als je onze website (www.atelieravenir.nl) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze gegevens
Atelier Avenir
Buitenpepersdreef 337
5231 HE 's-Hertogenbosch
Telefoonnummer: 0644734275

KvK-nummer: 16084766
www.atelieravenir.nl
info@atelieravenir.nl

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van je persoonsgegevens.

Doeleinden
Je persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met je kunnen opnemen, voor de bestelprocedure, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij onze producten of diensten bij je af kunnen leveren, voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor je account op onze website, om reviews te vragen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.

Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van je op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor je kunnen hebben.
Om zorg te dragen voor je persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst indien die bedrijven je gegevens verwerken in onze opdracht, zoals de hosts van onze website en webshop.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Webshop, digitaal via starteenwinkel.nl:
-Voor- en achternaam, -Adresgegevens, -Telefoonnummer, -E-mailadres, -IP-adres, -Bankrekeningnummer.

Verhuur, gedeeltelijk digitaal en alles op papier, tot max. 1 maand na betreffende datum:
-Voor- en achternaam, -Telefoonnummer, -E-mailadres, -Maten kostuum.

Workshops, digitaal en op papier, tot max. 1 maand na betreffende datum:
Voor- en achternaam, -Telefoonnummer, -E-mailadres.

Naailessen, gedeeltelijk digitaal en alles op papier tot eind-datum:
-E-mailadres, -Voor- en achternaam, -Adres, -Geboorte datum, -Telefoonnummer.

Tijdens het plaatsen van een bestelling in de webshop worden jouw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. Je kunt deze beveiligde verbinding herkennen aan het slotje rechtsonder in de browser, of aan de groene adresbalk bovenaan in je scherm. Zo is fraude of diefstal van jouw gegevens uitgesloten.

Je hebt ook rechten
Wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar info@atelieravenir.nl met het verzoek tot inzage in je gegevens. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek.

Zijn je persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heb je recht op correctie van je persoonsgegevens. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van je persoonsgegevens. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die je hebt gegeven in te trekken en het recht op dataportabiliteit. Stuur je verzoek naar leonievos@atelieravenir.nl. Uiterlijk binnen vier weken krijg je een reactie op het verzoek. Wij willen je ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid
Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als jij dat je persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om je persoonsgegevens veilig te verwerken. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen en een beveiligde internetverbinding.

Bewaring persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden maximaal na 5 jaar verwijderd (webshop), voor verhuur en workshops tot maximaal een maand na de betreffende periode. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

 

© EenvoudigRecht.nl
https://www.eenvoudigrecht.nl/